O DOBROVOLNICKÉM PROGRAMU

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY

Naše programy umožňují získat detailní znalosti o oblastech tropického suchého lesa v Ekvádoru, jež jsou křehkým ekosystémem bohatým na historii.

 

​Všechny naše programy jsou založeny na stejných zásadách:

Ekologická konektivita − propojení místních zdravých stromů s ostatními rostlinami a živočichy tak, aby se posílil přirozený koloběh druhů v zasaženém ekosystému.

Regenerace lesů − obnova lesa, sběr osiva, péče o stromy ve školkách. 

Vzdělávání a výzkum − programy environmentální výchovy na základě přírodních práv založených v ústavě Ekvádorské republiky.
Určení zdrojů, které nabízejí lesy a životní pásma Cordillery.

Výroba a technologie − výroba ekologických produktů a rozšiřování znalostí veřejnosti o udržitelných výrobních technikách.

Politika a řízení − regulace využívání přírodních zdrojů za pomoci našich členů a místní samosprávy.

Obnova životního prostředí − obnova ohrožených přírodních ekosystémů podle programů komunitního zalesňování a znovuobnovení biodiverzity lesa. Zalesňování v místních rezervacích a ohrožených oblastech původními a endemickými druhy, vedoucímu k posílení propojení lesů a ekosystémů.

 

Jak si vybrat? Do jakých aktivit se lze zapojit?

Podle Vašeho zaměření Vám nabízíme následující okruhy, okruhy lze kombinovat dle Vašich preferencí:

DOBROVOLNÍK SE ZAMĚŘENÍM NA REGENERACI A ZALESŇOVÁNÍ V PŮVODNÍM LESE − účastníci tohoto programu budou pracovat na regeneraci ekosystémů a zalesňování suchých lesů. Konkrétně budete např. v období dešťů sázet stromy, hloubit díry na jejich sázení, pracovat s mačetou, lesními školkami atd. V období sucha SE STROMY V SUCHÉM TROPICKÉM LESE NESÁZEJÍ. V tomto období se stromy zalévají, vyživují, prosekávají, pročišťují. Sbírají a třídí se semena, která se vysazují v lesních školkách.

DOBROVOLNÍK SE ZAMĚŘENÍM NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ V PŮVODNÍM A V UŽITKOVÉM LESE − cílem programu je pomoc s plánem na správu udržitelného lesa a jeho údržbu včetně práce s hmotnými i nehmotnými produkty. Konkrétně budete např. vytvářet statistiky, umisťovat fotopasti, monitorovat zvířata. Dále provádět veškeré práce týkající se údržby lesa jako zastřihávání, zalévání, čištění, dodávání živin stromům atp. Dále se budete zabývat sběrem a využitím stromu palo santo (březule vonná) a dalších užitkových stromů, jako je vavřín, vonodřev, guayacán nebo naditec.

DOBROVOLNÍK SE ZAMĚŘENÍM BIOLOG − provádí výzkum druhů, kterým hrozí vyhynutí s ohledem na jeho potenciál pro obnovu, s přihlédnutím k tomu, jak je možné se postarat o daný druh a udržet jeho populaci. Práce s fotopastmi a monitorování flóry a fauny v celé oblasti Cordillera del Bálsamo. Dobrovolník-biolog nepracuje pouze v užitkovém lese (La Mesita Punta Colorada), ale pracuje v celém ekosystému. Sbírá data pro plán na správu udržitelného lesa, může provádět projekty jako např. měření kyslíku produkovaného v celém ekosystému, aplikace alternativních energií, zachycování vody z mlhy atp.

Je nám velkým potěšením pracovat se studenty a učiteli, kteří zahrnují tropické suché lesy do svých výzkumů a tezí a přicházejí s vlastními náměty na výzkum.

DOBROVOLNÍK SE ZAMĚŘENÍM NA BUDOVÁNÍ STEZEK – podílí se na značení více než 50 kilometrů stezek, které vedou primárními a sekundárními lesy za účelem lepšího značení a lepší dostupnosti, jako je např. Stezka obřích Ceibos v rezervaci La Mesita Punta Colorada. Konkrétně budete zaměřovat stezky pomocí GPS a dělat práce týkající se údržby stezek a lesa, budete pracovat hlavně s mačetou, budovat a čistit stezky, zachraňovat opuštěná zvířata atd.

DOBROVOLNÍK SE ZAMĚŘENÍM NA STAVBY – podílí se na stavbě budov ze dřeva a z bambusu jak v přírodní rezervaci La Mesita Punta Colorada, tak na stavbě domů z bambusu ve městě Bahía de Caráquez. Konkrétně budete např. stavět eco-lodge, užitkové budovy nebo chaty, suché záchody v rezervaci, ve městě Bahía budete stavět domy pro lidi, kteří se ocitli bez přístřeší po zemětřesení. Naučíte se pracovat s bambusem – pružným materiálem, který byl po posledním zemětřesení uznaný jako nejlepší materiál, který odolá zemětřesení.

Výše uvedené aktivity lze kombinovat, je však třeba mít na zřeteli, že aktivity se liší podle roční doby. Od prosince do dubna panuje v suchém tropickém lese počasí teplé s vysokou vlhkostí vzduchu a deštěm, což je ideální čas na sázení stromů a plodin. Zbytek roku je suchý, a proto se v těchto měsících zaměřujeme spíše na výzkum, sběr semen, budování stezek nebo zavlažování. Toto období je vhodné také na stavbu domů z bambusu.

Od června do září je možné pozorovat velryby, které se v těchto měsících připlouvají na naše pobřeží pářit.

 

Ceny:

Pokud přijíždíte jako dobrovolník, máte od nás zajištěné ubytování a jídlo za symbolický příspěvek. Strava, kurz španělštiny/surfu apod. a eko-kulturní programy jsou volitelné. Dobrovolné aktivity se odehrávají v přírodní rezervaci Cordillera del Bálsamo, přičemž naší domovskou základnou je rezervace Mesita Punta Colorada. Dále se programy konají ve městě Bahía de Caráquez. Dobrovolníci mohou kombinovat prvky různých programů. Programy jsou dynamické a lze si tak vytvořit i vlastní itinerář. Logistika a doprava bude prováděna se smluvně dohodnutými místními přepravci.

Dobrovolníci i turisté jsou vítání v průběhu celého roku, nemáme žádné vypsané turnusy.

Oficiální měna Ekvádoru je americký dolar, který je bohužel měnou velmi nestálou. Např. v březnu 2017 stál 1 USD 25,24 Kč. V březnu 2018 stál 1 USD 20,46 Kč. Z tohoto důvodu jsou programy účtovány v amerických dolarech.

Prosím buďte připraven/a na to, že jako dobrovolník/ce strávíte čas v přírodní rezervaci Cordillera del Bálsamo v provincii Manabí v Z Ekvádoru, k níž je přístup POUZE po pláži, tj. řídí se PŘÍRODNÍMI ZÁKONITOSTMI (přílivem/odlivem). Z toho důvodu je někdy potřeba upravit časy začátků nebo konce dobrovolných aktivit a je potřeba se vybavit velkou dávkou trpělivosti – vzhledem k omezenému wifi signálu, jiné mentalitě ap. Mějte na paměti, že pobyt v rezervaci je Vaše osobní zkušenost se sebou samými, ve skromných a často extrémních podmínkách, za tropického počasí, bez okázalého luxusu a vymožeností tzv. 1. světa. Buďte otevření, flexibilní, pokorní a vděční za pobyt ve společnosti Pacha Mamy neboli Matky přírody.  

  • Dobrovolník, který přijíždí do Ekvádoru na vlastní pěst jako jedinec, má zájem o ubytování a jedno jídlo denně:

Platí za ubytování: 4 USD/noc

Platí za jakékoliv jídlo: 4 USD

Celkem: platí za ubytování a 1 jídlo: 4 USD/noc + 4 USD/jídlo = 8 USD/osobu

Tato cena NEZAHRNUJE: ostatní stravu, kulturní programy, ostatní, tj. jídlo si zajišťuje sám

 

  • Dobrovolník, který přijíždí do Ekvádoru na vlastní pěst jako jedinec, má zájem o ubytování a dvě/tři jídla denně:

Platí za ubytování: 4 USD/noc

Platí za jakékoliv jídlo: 4 USD

Př. Dobrovolník má zájem o ubytování a 3 jídla denně, tj. platí 3 × 4 USD = 12 USD + 4 USD/noc = 16 USD/osobu

  • Dobrovolník, který přijíždí do Ekvádoru na vlastní pěst jako jedinec, má zájem o ubytování, jídlo a eko-kulturní programy:

Platí za ubytování: 4 USD/noc

Platí za jakékoliv jídlo: 4 USD

Platí za eko-kulturní program: 40 USD nebo 35 USD (v závislosti na typu programu), viz Eko-kulturní programy (Eko-kulturní program zahrnuje snídani, oběd, večeři, průvodce, dopravu do dané lokality a zpět, včetně samotného kulturního programu, např. návštěva výroby panamských klobouků nebo permakulturní farmy.) Tj. v den konání programu se NEPRACUJE v rezervaci.

Př. Dobrovolník má zájem o ubytování a eko-kulturní program, tj. platí 40 + 4 USD/noc = 44 USD

 

  • Dobrovolníci − skupiny o větším počtu osob, skupina počínaje 5 osobami:

U skupiny počínaje 5 osobami zajišťujeme místního kuchaře/ku pro hladší průběh celého pobytu, který vaří/připravuje 3 jídla denně.

Jedinec platí za ubytování: 4 USD/noc/os.

Jedinec platí za jakékoliv jídlo: 4 USD/os.

Platí za eko-kulturní program: 40 USD nebo 35 USD (v závislosti na typu programu), viz Eko-kulturní programy (Eko-kulturní program zahrnuje snídani, oběd, večeři, průvodce, dopravu do dané lokality a zpět, včetně samotného kulturního programu, např. návštěva výroby panamských klobouků nebo permakulturní farmy.) Tj. v den konání programu se NEPRACUJE v rezervaci.

Př. Dobrovolník má zájem o ubytování a eko-kulturní program, tj. platí 40 + 4 USD/noc = 44 USD

Podmínky pobytu:

Každému účastníkovi musí být 18 let, v případě nižšího věku musí přiletět se svým plnoletým zástupcem. Každý je odpovědný za své jednání a zavazuje se k respektování rad a pokynů v rezervaci Cordillera del Bálsamo. Pokud někdo svým chováním hrubě poruší slušné chování vůči ostatním členům nebo vůči přírodě, může být dobrovolník vyloučen z programu v jakoukoli dobu po dohodě všech zúčastněných.

Každý účastník je duševně i fyzicky zdráv. V případě silných alergických reakcí na bodnutí hmyzem (včela…) musí mít každý alergik své vlastní léky (budete trávit čas v divoké přírodě, je proto potřeba počítat s přítomností hmyzu a drobných zvířat v okolí  rezervace Cordillera del Bálsamo).

Platba: platba probíhá předem na transparentní účet Global Volunteer Office podle aktuálního kurzu amerického dolaru pod Vaším variabilním symbolem. Platí se Vámi zvolený program, přičemž zcela minimální poplatek je cena za ubytování (4 USD/noc) + 1 jídlo denně (4 USD/os.), tj. 8 USD/den za minimální čas pobytu dobrovolníka, což je týden, tj. 7 dní. Tento poplatek se navyšuje na základě Vámi navolených jídel, doprovodných služeb nebo lekcí španělštiny. Za zpracování dotazníků, poskytnutí informací a organizace (vč. zasílání peněz do EC) si účtujeme administrativní poplatek ve výši 20 USD/os., tj. k ceně za Váš dobrovolnický program proto prosím přičtěte 20 USD.

Jak vypadá typický den dobrovolníka?

cca 6 h budíček

ranní hygiena, snídaně

kol. 7−7.30 h odjez/odchod do rezervace, aby byl na práci prostor celé 4 hod. dopoledne

kol. 11.30−12 h příjezd/příchod z rezervace do ubytovacího zařízení

kol. 12−13 h oběd

od 13 h volný program

 

VOLNÝ PROGRAM:

Odpočinek, pláž, sport (např. plavání, surf, kajak, vodní sporty atp.)

Kol. 17−18 h večeře

Osvědčili se nám tzv. komunitní večeře, tzn. pokud se sejde více účastníků, vaří pro celou skupinu, ve vaření se střídají. Není podmínkou.

Po 19 h volný program, odpočinek.

Co s sebou?

Tenký spacák / čelovku / nůž (stačí zavírací) / pracovní oblečení bavlněné, s dlouhými rukávy a dlouhými nohavicemi, pracovní rukavice / opalovací krém / butilu  na vodu / malý batůžek na kulturní programy / léky (základní jako živočišné uhlí, acylpyrin atd. Pokud užíváte vlastní léky/máte alergii, pak vlastní). Můžete si přivézt vlastní repelent, na místě lze zakoupit repelent z pala santa, kterým podpoříte místní komunitu.

Věci si přivezte v krosně, nikoliv v kufru.

 

Jak se obléct?

V tropech se teplota pohybuje celoročně mezi 28−35 ºC. Nejchladnějšími měsíci bývá červenec a srpen, tj. kol. 20−25 ºC. Noci jsou teplé.

Potřebujete lehké vzdušné oblečení, nejlépe z bavlny, přikrývku na hlavu, plavky.

Obuv: plátěná kopačka, sportovní sandály, crocsy na pláž. V období dešťů jsou k zapůjčení holínky do přírodní rezervace.

 

Co nepotřebujete, protože tyto věci máme k dispozici:

Stan / karimatku (používáme petate, tj. rohož z přírodního materiálu paja mocora) / nádobí / příbory / moskytiéry