KDO JSME

Global Volunteer Office (GVO)? Co a kdo je to?

Jsme spolek Global Volunteer Office (GVO), který vznikl jako nezisková odnož společnosti EKVÁDOR NA DLANI. Působíme na Z pobřeží Tichého oceánu v Ekvádoru a propojujeme ochranu přírody s obnovou oblasti zdevastované několika zemětřeseními (poslední 16. 4. 2016). Konkrétně se bavíme o přírodní rezervaci Cordillera del Bálsamo [kordijéra del bálsamo], která PŘÍMO NAVAZUJE na město Bahía de Caráquez [bahíja de carákéz]. Velmi nám záleží na osudu a vývoji této oblasti, protože jsme zemětřesení v r. 2016 sami prožili a jeho dopady jsou stále citelné: někteří lidé ještě donedávna neměli kde bydlet.

Fotky (Markéta Pišková): 17. 4. 2016, náš zničený dům ve městě Bahía de Caráquez, přilehlá čtvrť San Roque, před domem a na matraci zachycena též naše dcera

Provincie Manabí − zejména město Bahía de Caráquez a jeho okolí se i nyní (rok 2020) potýká s vážnými problémy: po posledním zemětřesení začalo značně upadat, z města se stalo „město duchů“, došlo k velkému odlivu obyvatel, chybí ekonomické příležitosti. Oblast má přitom skvělý potenciál, je jako stvořená pro zdravý životní styl, dokonce od roku 1999 funguje Bahía de Caráquez jako ekoměsto (jediné v zemi), není tu žádný průmysl, má čisté ovzduší a je pro ní dominantní úchvatná poloha, kde se slévá Tichý oceán a řeka Chone. 

Město Bahía de Caráquez se svou úchvatnou polohou a nedaleká soukromá přírodní rezervace Cordillera del Bálsamo (cca 22 000 ha) vyzývají širokou veřejnost, aby dobrovolně přispěli svými vlastními silami. Pojďte se aktivně podílet na obnově jednoho z nejohroženějších ekosystémů světa − suchého tropického lesa (spolu s oceánem jako dalším veledůležitým ekosystémem) a pojďte nám pomoct stavět domy z bambusu pro potřebné. 

 

Čím je oblast jedinečná a co je to Cordillera del Bálsamo?

Přírodní rezervace Cordillera del Bálsamo je pohoří rozkládající se v ústřední části pobřežní Z provincie Manabí v Ekvádoru. Na jihu je ohraničena mokřady, estuáriem řeky Portoviejo a městečky San Jacinto a San Clemente a na severu řekou Chone a městem Bahía de Caráquez. Rezervace se rozkládá na cca 20 000 ha, z nichž většinu pokrývají matoraly (křoviny) a rozsáhlé suchomilné lesy, považovány za nejlépe dochované v zemi. Pro oblast jsou typické klimatické charakteristiky ovlivněné vzdušnými proudy Humboldt a El Niño. Četná místní flora a fauna je endemického charakteru. Jejím nejtypičtějším ekosystémem je suchý tropický les.

                                                                       Mapa přírodní rezervace Cordilllera del Bálsamo,                                                                             
                                                                          její poloha v provincii Manabí a v Ekvádoru                                                                                          

                                                                   Cordillera_mapa_las reservas_general_1                                                                                       

Suché tropické lesy však bohužel patří k přehlíženým a zároveň velmi ohroženým ekosystémům. Tropické opadavé lesy Ekvádoru byly v minulosti drasticky redukovány, jelikož se rozkládají na relativně úživných půdách a obsahují velké množství druhů s kvalitními vlastnostmi dřeva. Mnohé socioekonomické jevy v Ekvádoru zapříčinily, že během pouhých 50 let 20. stol. byla plocha těchto lesů zredukována jen na 5 % dnešní rozlohy. Jsou však domovem mnoha endemických druhů rostlin a živočichů a mnohdy představují poslední útočiště divoké přírody v regionu.

Fotky (Jan Korba):

1. linie: suchý tropický les, náhled *** Vlnovec, včetně detailu kmene s trny

2. linie: Platalea ajaja *** Megaptera novaeangliae ***  Vřešťan pláštíkovitý

3. linie:  Myrmecophaga tridactyla *** Vlnovec, Ceiba trischistandra, období dešťů x období sucha

4. linie: Erythrina velutina *** Palo santo *** Puma yagouaroundi

Biokoridor Cordillera del Bálsamo se táhne z ekoměsta Bahía de Caráquez až k řece Portoviejo a zahrnuje 10 soukromých rezervací:
La Mesita Punta Colorada, Cerro Seco, Punta Gorda, Bosque Verde, La Mesita, La Flaca, Chirije, Capuchino, Planet Drum a Peñón del Sol. Všechny se nacházejí na pobřeží Tichého oceánu.  Jejich aktivity se společně vymezují následovně: ochrana přírody, permakultura, environmentální vzdělávání a volnočasové aktivity (ekoturismus).

Spádovým působištěm a centrem dění spolku Global Volunteer Office je rezervace MESITA PUNTA COLORADA („Mesita“). Do ní jsou směrovány většinové aktivity spojené s obnovou suchého tropického lesa, některé činnosti však dobrovolníci vykonávají také v jiných, výše uvedených a níže vyobrazených spřátelených přírodních rezervacích.

 FOLLETO BALSAMO GRANDE SECCION 1_sin texto - copia

FOLLETO BALSAMO GRANDE SECCION 1_sin texto

FOLLETO BALSAMO GRANDE SECCION 2 - copia

FOLLETO BALSAMO GRANDE SECCION 2_sin texto

 

Naše vize

Naším cílem je přispět k zachování bohatých přírodních a kulturních zdrojů: pohoří tropického suchého lesa Cordillera del Bálsamo sestávající ze soukromých rezervací, z nich každá je součástí jedinečného biomu primárního a sekundárního lesa s vysokou úrovní endemismu a klimatických charakteristik ovlivněných vzdušnými proudy Humboldtem a El Niňo.

Pobřeží Manabí v Ekvádoru je region plný tradic a hrdosti. Lidé, kteří zde žijí, jsou právem velmi hrdí na svou kulturu a my máme radost z toho, že s Vámi můžeme tento ráj sdílet. Můžete tu objevit tajemství starověkých civilizací, jejichž artefakty můžete nalézt nejen na plážích, ale i v místních muzeích. Můžete ochutnat lahodné kulinářské „srdce“ Ekvádoru a ponořit se do úchvatného ekosystému, který nenajdete nikde jinde na světě.

 

Členové spolku Global Volunteer Office

GVO sestává ze tří Čechů a jednoho Ekvádorce. Spojil nás dlouhodobý zájem o udržitelný turismus 3. tisíciletí, tedy dobrovolnictví, a také fakt, že někteří z nás osobně prožili zemětřesení 16. 4. 2016 v Ekvádoru.

                                               DSCN7954

Na fotce zleva  improvizátor, divadelní herec a režisér Jaroslav Dušek. Dále Alena Melicharová, Markéta Pišková, José Ganchozo. V podřepu Jan Korba.  Zachyceno při představení projektu Global Volunteer Office. Záznam besedy v pořadu DUŠE K (12. 5. 2018) zde: 

                                     

 

José Eduardo Ganchozo Panta „Cheo“, (Ekvádorec), bioregionální aktivista a spolumajitel společnosti Ekvádor na dlani.
Jeden z prvních aktivistů, který se zasloužil o změny v ekvádorské legislativě na ochranu lesů na soukromých pozemcích. Od roku 2009 působil v iniciativě Bosques privados (soukromé lesy). V letech 2015−2017 prezidentem asociace Cerro Seco, která spravuje biokoridor Cordillera del Bálsamo. Byl jedním z aktivistů, díky nimž biokoridor vznikl. Aktuálně působí jako strážce biokoridoru. Aktivně se také podílel na prohlášení jeho rodného města Bahía de Caráquez ekoměstem v r. 1999. Autor různých projektů na recyklaci a opětovné použití materiálů včetně samotné iniciativy GVO. Vystudovaný biolog.

 

Markéta Pišková, zakladatelka společnosti Ekvádor na dlani.
Spolu se svým mužem Cheem dováží do Čech výrobky rovnou z dílen a farem ekvádorských řemeslníků a pěstitelů. Fascinuje ji umnost a rukodělné zpracování těchto výrobků včetně toho, že tato řemesla jsou v Ekvádoru stále živá. Do Ekvádoru odjela v r. 2009 jako dobrovolnice. Sázela stromy a pracovala s místní komunitou ve městě Bahía de Caráquez. Své zkušenosti a poznatky sdílí na besedách, školách, festivalech a trzích po celé ČR.
„Díky cestě do Ekvádoru se mi přehodil hodnotový systém. Pochopila jsem, co to znamená: Dej a bude Ti dáno.“

 

Jan Korba, absolvent oboru lesního inženýrství.
Jeho původní vášní byli pavouci (vyšly mu nějaké články v časopisu Živa), díky nimž získal vhled do problematiky české ochrany přírody (je spoluzakladatelem spolku na péči o chráněná území na Moravě). Pak začal nějak moc filozofovat a vydal se na dráhu lesníka a ochranáře (pavouci jsou však dodnes jeho vášní, především ve fotografii). Po první návštěvě Peru a delším působení (studiu a dobrovolničení) v Ekvádoru se zamiloval do Latinské Ameriky (a především do Ekvádoru!). Dnes tam pracuje jako průvodce pro několik českých CK. Dokončil inženýrské studium a hlouběji studuje téma ochrany lesů na soukromých pozemcích v Ekvádoru. 
Honza je autorem většiny fotografií s motivem suchého tropického lesa na našich stránkách.

 

Alena Melicharová, lektorka.
Po vystudování a praxi v sociálně-právní oblasti se zaměřila na alternativní mimoškolní vzdělávání v každém věku a studium kulturních rozdílů. V rámci vlastního agrikulturního projektu a dalších aktivit sledovala dopad pomoci chudým rodinám v místě jejich bydliště ve Venezuele (2013−2016) z hlediska rozvoje osobních a rodinných vztahů tamních obyvatel. V Ekvádoru žila několik měsíců. Aktuálně koučuje a vyučuje cizí jazyky a sleduje dopad pobytu studentů v zemích „třetího světa“ na osobnostní rozvoj.